Σκόνη Κακάο

Κακάο σε σκόνη 10-12% RED
Κακάο σε σκόνη 10-12% DARK RED
Κακάο σε σκόνη 10-12% BROWN
Κακάο Σκόνη 10-12% DARK BROWN
Κακάο Σκόνη 10-12% LIGHT
Κακάο σε σκόνη 10-12% BLACK
Κακάο Σκόνη 20-22% RED
Κακάο σε σκόνη 20-22% DARK RED
Κακάο σε σκόνη 20-22% BROWN
Κακάο σε σκόνη 20-22% DARK BROWN
Κακάο Σκόνη 20-22% LIGHT
Κακάο σε σκόνη 20-22% BLACK