Ισορροπιστές

Για αγελάδες:
FALCON DAIRY COW HP PREMIX 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% Υψηλής Γαλακτοπαραγωγής για Αγελάδες)
FALCON DAIRY COW STANDARD PREMIX 2,5% Ισορροπιστής 2,5% γαλακτοπαραγωγής για Αγελάδες)
FALCON CATTLE FATTENING PREMIX 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% για Μοσχάρια πάχυνσης)
FALCON CALF REARING PREMIX 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% για Μοσχάρια)
Για χοιρινά:
FALCON PIGLET PREMIX 10-25KG 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% για Χοιρίδια 10-25 κιλά)
FALCON PIGS PREMIX 25-45 KG 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% για Χοιρινά 25-45 κιλά)
FALCON PIGS PREMIX 45-110 KG 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% για Χοιρινά 45-110 κιλά)
FALCON SOW GESTATION PREMIX 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% για Χοιρομητέρες σε κυοφορία)
FALCON SOW LACTATION PREMIX 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% για Θηλάζουσες χοιρομητέρες)
Για πρόβατα – αίγες:
FALCON SHEEP-GOAT LACTATION 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% γαλακτοπαραγωγής για πρόβατα – αίγες)
FALCON SHEEP-GOAT LACTATION 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% γαλακτοπαραγωγής για πρόβατα – αίγες)
Για όρνιθες:
FALCON LAYER PROD PREMIX 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% αυγοπαραγωγής για Κοτόπουλα αυγοπαραγωγής)
FALCON LAYER DEV PREMIX 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% ανάπτυξης για Κοτόπουλα αυγοπαραγωγής)
FALCON BRO START PREMIX 2,5% (Ισορροπιστής 2,5% αρχικός Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής)
FALCON BRO GRO PREMIX 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% ανάπτυξης για Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής)
FALCON BRO FIN PREMIX 2,5% ( Ισορροπιστής 2,5% τελικός για Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής)