Σταφύλι

Απιονισμένος Συμπύκνωμένος Χυμός Σταφυλιού
Συμπυκνωμένος Χυμός Σταφυλιού
Ζάχαρη σταφυλιού