Πολυόλες

Σκόνη Σορβιτόλη
Υγρή Μαλτιτόλη
Υγρή Σορβιτόλη
Μαννιτόλη σε Σκόνη
Ερυθριτόλη σε Σκόνη
Ξυλιτόλη σε Σκόνη
Ίσομαλτ σε Σκόνη