Εργαστηριακές και πιλοτικές δοκιμές

Δημιουργήσαμε το δικό μας εργαστήριο και πιλοτικές δοκιμές για ανάπτυξη νέων προϊόντων

Στο Εργαστήριο της Falcon κάνουμε ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, δημιουργούμε, δοκιμάζουμε και διαμορφώνουμε νέες συνταγές. Η τεράστια εμπειρία μας στις Ά ύλες τροφίμων μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ακόμη περισσότερα και να καινοτομήσουμε στην παραγωγή τροφίμων.

Οι πιλοτικές δοκιμές μας τυποποιούν τις συνταγές για παραγωγή μεγαλύτερης κλίμακας

  • Αναπτύσσουμε νέα προϊόντα
  • Προτείνουμε νέες συνταγές
  • Δοκιμάζουμε τις πρώτες ύλες και τη συμπεριφορά τους σε μίγματα και διάφορες συνταγές.

Η ομάδα της Falcon, αποτελούμενη από τεχνολόγους τροφίμων, χημικών και εμπειρογνωμόνων της αγοράς ενώνονται για να δημιουργήσουν εξαιρετικές συνταγές. Η καινοτομία στις συνταγές τροφίμων είναι το αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας και η Falcon είναι υπερήφανή που έχει την ικανότητα να αναπτύξει πιλοτικές δοκιμές έτοιμες να κλιμακωθούν στη βιομηχανική παραγωγή.