Γλυκόζη

Καλαμποκιού, Σίτου, Ρυζιού
Υψηλής Δεξτρόζης
Υψηλής Μαλτόζης
Χαμηλής Φρουκτόζης
Αποξηραμένη Γλυκόζη DE 24/30/39