Ζωϊκές Πρωτεΐνες

Αιμογλοβινη Βοειας Προέλευσης
Αιμογλοβινη Χοιρειας Προέλευσης
Γλοβινη Βοειας Προέλευσης
Γλοβινη Χοιρειας Προέλευσης
Πλάσμα Βοειας Προελευσης
Σκόνη Ολόκληρου Αυγού