COVID—19

COVID-19 OUTBREAK- Ελλάδα – Παγκοσμίως – FALCON ACTIONS – Επιστολή επικοινωνίας

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

v.25/5/2020 – Update no.4

• Σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με τον COVID -19, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η Falcon ΑΕΒΕ συνεχίζει να πράττει οτιδήποτε δυνατό για την διασφάλιση της αλυσίδας των υπηρεσιών στους πελάτες και συνεργάτες της, με μέριμνα την υγεία των ανθρώπων και την ασφάλεια στο τρόφιμο.
• Η ομάδα κρίσεων της εταιρίας ενημερώνεται συνεχώς από το κράτος και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για τους περιορισμούς και τις γενικές οδηγίες πρόληψης κατά COVID 19. Η ομάδα έχει εφαρμόσει μια σειρά προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών καθώς και διαδικασιών διαμορφώνοντας έτσι το κατάλληλο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στην χώρα μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
• Συνεχίζεται η αναστολή των εταιρικών ταξιδιών εκτός Ελλάδος μέχρι άλλης ανακοίνωσης.
• Εφαρμόζεται η απομακρυσμένη εργασία/ τηλεργασία όπου είναι δυνατόν. Η προσέλευση του προσωπικού στα γραφεία γίνεται με εναλλάξ παρουσία ανά χώρο διατηρώντας ελάχιστο αριθμό ατόμων στα αντίστοιχα τετραγωνικά.
• Οι προσωπικές συναντήσεις με τους προμηθευτές και πελάτες γίνονται απομακρυσμένα εκτός από τις κρινόμενα αναγκαίες επισκέψεις μόνο εντός Ελλάδος. Αυτές λαμβάνουν χώρα ακολουθώντας τα απαραίτητα μέτρα απόστασης και χρήσης μέσων προστασίας.
• Εφαρμόζεται πλέον καταγραφή εισόδου εξόδου για όλο το προσωπικό που ανήκει και δεν ανήκει στην εταιρία με ανάλογη εφαρμογή ερωτηματολογίου COVID, για χρήση στην διαδικασία ιχνηλάτησης πιθανού κρούσματος κορωνοϊού.
• Γίνεται περιοδική μικροβιοκτονία των εγκαταστάσεων και γραφείων σύμφωνα με την ανάλυση επικινδυνότητας. 
• Συνεχίζει η εσωτερική ενημέρωση/εκπαίδευση από την ανώτερη διοίκηση και την υπεύθυνη ποιότητας σε όλο το προσωπικό σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που παρέχονται και αναφορά ύποπτων συμπτωμάτων καθώς και επαφή με άτομα που έχουν εκτεθεί στη ασθένεια. 

PRODUCT – SUPPLIES
• Συνεχίζεται η ενημέρωση από τους προμηθευτές για ενέργειες σχετικά με τις επιδράσεις της έξαρσης του ιού στις διαταραχές του εφοδιασμού των προϊόντων.
• Συνεχίζεται η αξιολόγηση εναλλακτικών διαδρομών και λύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα για την διευκόλυνση των προμηθειών και των παραδόσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα επιπλέον αποθέματα και τη συνεχή συλλογή δεδομένων σχετικά με τις παραδόσεις και προγραμματισμό ανάλογα στο βέλτιστο.
• Εφαρμογή διαδικασιών χειρισμού στις εισόδους Falcon όπως ακολουθούν:

  • επικοινωνία της οδηγίας Falcon στoν οδηγό υπεύθυνο φορτώσεων και παραδόσεων /μεταφορικές εταιρίες
  • ερωτηματολόγιο υγείας που συμπληρώνει ο οδηγός του φορτηγού, διαθεσιμότητα από γάντια και μάσκες
  • χειρισμός εγγράφων σε χαρτί που προέρχονται από οδηγό ή υπηρεσία ταχυμεταφορών με γάντια
  • τα έγγραφα που παραμένουν στις εγκαταστάσεις μας μπαίνουν σε φούρνο πριν ανοιχθούν
    Εφαρμογή για το εργοστάσιο /αποθήκες/γραφεία εσωτερικού προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνων, ανασκοπώντας τους βασικούς κανόνες υγιεινής τροφίμων (εντατικοποιώντας το πρόγραμμα υγιεινής: διαδικασία πλυσίματος χεριών, αλλαγής ρούχων, χρήση ΜΑΠ (ατομικών μέσων προστασίας) κτλ.

Βάση εγκυκλίου του υπουργείου εργασίας 4/5/20, Aρ. πρωτ.: 17312/Δ9. 506 έχει ολοκληρώσει την αυτό-αξιολόγηση αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης και διάδοσης του COVID 19 κατά την άρση περιοριστικών μέτρων στην Ελλάδα.

Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση και προσαρμόζουμε ανάλογα τις λειτουργίες μας. Θα σας ενημερώσουμε καθώς αλλάζει η κατάσταση.

Οι ενωμένες μας προσπάθειες, όπως έχει ήδη αποδειχθεί, ήταν αποτελεσματικές. Αισιοδοξούμε ότι αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό θα μας δώσουν την ίδια επιτυχία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ