COVID-19 OUTBREAK- Ελλάδα – Παγκοσμίως – FALCON ACTIONS – Επιστολή επικοινωνίας

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

v.26/3/2020 – Update no.3
• Καθώς η έξαρση του ιού COVID-19 (coronavirus) συνεχίζει να εξελίσσεται, θέλουμε να σας καθησυχάσουμε ότι η Falcon προσπαθεί όσο είναι δυνατόν να μειώσει την διαταραχή της αλυσίδας των υπηρεσιών στους πελάτες της και να διασφαλίσει την υγεία των ανθρώπων και την ασφάλεια στο τρόφιμο.
• Είναι μέρος της συνεχούς προσπάθειας να κρατήσουμε τους υπαλλήλους μας υγιείς και ασφαλείς και να εξασφαλίσουμε την συνέχιση των εργασιών. Ως εκ τούτου έχουμε πάρει αποφάσεις με την ομάδα κρίσεων καθώς και μια σειρά προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών εσωτερικά.
• Η ομάδα κρίσεων συνεχώς ενημερώνεται από το κράτος και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( ΠΟΥ) για τους περιορισμούς και τις γενικές οδηγίες και έχει αποφασίσει:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
• Εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος με ισχύ από 06:00, 23/3/2020 περί αχρείαστων μετακινήσεων πολιτών.
• Εφαρμογή οδηγιών για 14 μέρες καραντίνας για όλους όσους έχουν επισκεφτεί υψηλού κινδύνου περιοχή όπως έχει αναγνωριστεί από το κράτος και έχουν συμπτώματα του COVID-19 και/ή έχουν εκτεθεί σε κάποιον που έχει συμπτώματα COVID- 19.
• Απομόνωση για όλο το προσωπικό που έχει εκτεθεί σε υψηλού κινδύνου περιοχές μέχρι νεότερης ενημέρωσης.
Μείωση προσωπικού γραφείων σε ελάχιστο αριθμό, εφαρμόζοντας στο καλύτερο δυνατό απομακρυσμένη εργασία.
• Διαχωρισμό βαρδιών σύμφωνα με τις ικανότητες των χειριστών έτσι ώστε να λειτουργεί η επιχείρηση ακόμα και με το χείριστο σενάριο επιμόλυνσης.
• Διακοπή των προσωπικών συναντήσεων με τους προμηθευτές και πελάτες και αντικατάσταση με τηλε-συναντήσεις.
• Απαγόρευση της εισόδου για όλο το προσωπικό που δεν ανήκει στην εταιρία σε όλες τις τοποθεσίες εργασιών της.
• Παροχή προστατευτικού εξοπλισμού για την υγεία: μάσκες, γάντια, απολυμαντικά και σε όλα τα σημεία εργασίας και σχετικές οδηγίες.
• Περιοδική μικροβιοκτονία των εγκαταστάσεων και γραφείων σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνων.
• Εσωτερική ενημέρωση από την ανώτερη διοίκηση σε όλο το προσωπικό σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα και αναφορά ύποπτων συμπτωμάτων καθώς και επαφή με άτομα που έχουν εκτεθεί στη ασθένεια. Συνεχής ενημέρωση για την επιδημία μέσω του πίνακα ανακοινώσεων και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

PRODUCT – SUPPLIES
• Αίτηση από όλους τους προμηθευτές να προβούν σε ενέργειες σχετικά με τις επιδράσεις της έξαρσης του ιού στις διαταραχές του εφοδιασμού του προϊόντος.
• Αξιολόγηση εναλλακτικών διαδρομών και λύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα για την διευκόλυνση των προμηθειών και των παραδόσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα επιπλέον αποθέματα και τη συνεχή συλλογή δεδομένων σχετικά με τις παραδόσεις και προγραμματισμό ανάλογα στο βέλτιστο.
• Εφαρμογή διαδικασιών χειρισμού στις εισόδους Falcon όπως ακολουθούν:

  • επικοινωνία της οδηγίας Falcon στoν οδηγό υπεύθυνο φορτώσεων και παραδόσεων /μεταφορικές εταιρίες
  • ερωτηματολόγιο υγείας που συμπληρώνει ο οδηγός του φορτηγού, διαθεσιμότητα από γάντια και μάσκες
  • χειρισμός εγγράφων σε χαρτί που προέρχονται από οδηγό ή υπηρεσία ταχυμεταφορών με γάντια
  • τα έγγραφα που παραμένουν στις εγκαταστάσεις μας μπαίνουν σε φούρνο πριν ανοιχθούν
    Εφαρμογή για το εργοστάσιο /αποθήκες/γραφεία εσωτερικού προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνων, ανασκοπώντας τους βασικούς κανόνες υγιεινής τροφίμων (εντατικοποιώντας το πρόγραμμα υγιεινής: διαδικασία πλυσίματος χεριών, αλλαγής ρούχων, χρήση ΜΑΠ ατομικών μέσων προστασίας ΜΑΠ κτλ.)

Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση και προσαρμόζουμε ανάλογα τις λειτουργίες μας. Θα σας ενημερώσουμε καθώς αλλάζει η κατάσταση.

Θεωρούμε και αισιοδοξούμε ότι οι ενωμένες προσπάθειες θα ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ